fbpx
Skip links

Handelsbetingelser

1. Aftalegrundlag
Ved handel hos Nærvær v/ Lars Damkjær accepterer du automatisk at have læst og accepteret nedenstående salgs- og leveringsbetingelser. Fravigelse er kun gyldig ved Nærvær v/ Lars Damkjær udtrykkelige og skriftlige accept heraf.

2. Indgåelse af aftale/køb
Når du bestiller et produkt på larsdamkjaer.com sender vi dig efterfølgende, via mail, en ordrebekræftelse. Vi lagrer ingen data, som du giver oplysninger om, og bruger kun oplysningerne i forhold til betaling og forsendelse.

De oplysninger du efter gennemført køb vil modtage via mail er følgende:

  • Ordrenummer
  • Fornavn og efternavn
  • Adresse 1 og evt. adresse 2 (fx leveringsadresse)
  • Betalingsform
  • Oversigt/beskrivelse af de(t) bestilte produkt(et)
  • Opfordring til at printe kvittering

3. Accept af elektronisk kommunikation (Juridisk bindende)
Ved køb online af et Nærvær v/ Lars Damkjær produkt accepterer du, at kommunikation og meddelelser til den af dig meddelte mailadresse. Du accepterer herved, at elektroniske meddelelser har samme juridiske retsvirkning som sådanne, der ikke fremsendes som elektronisk post.

4. Priser
Alle priser hos Nærvær v/ Lars Damkjær er angivet i danske kroner (DKK) og er inklusive 25 % moms for visse produkter. Retreats, kurser og workshops er som udgangspunkt momsfrie. Fragt- og leveringsomkostninger, eventuelle betalingskort- og bankgebyr oplyses inden køb. Transaktionsgebyrer i forbindelse med køb gennem tilknyttet betalingsgateways påligger Nærvær v/ larsdamkjaer.com.
Bestiller du fra et andet EU-land, betales der dansk moms, men ingen told, jf. reglerne om varernes frie bevægelighed. Bestiller du derimod vore produkter fra et land, der ligger uden for EU-området, kan der blive påført lokale skatter og told, som du som køber selv er ansvarlig for afregning af.

5. Betalingsbetingelser
Betaling for bestilte varer kan ske online gennem Freepay.
Betaling trækkes først når produkterne afsendes fra vores lager.

6. Fortrydelsesret
Du har 14 dages fortrydelsesret fra det tidspunkt varen modtages. Udnyttelse af fortrydelsesretten kan ske ved at returnere varen til nedenstående adresse. Ved returnering medsendes fakturanummer, kopi af faktura eller anden identifikation af købsaftalen. Fragtomkostninger ved returnering påligger kunden. Den returnerede vares emballagebeskyttelse skal være intakt og i samme stand som ved levering.

Fortrydelsesretten er dog ikke gyldig ved køb af alle korte kurser og workshops, og beløbet er ikke-refunderbar. Denne information fremstår tydeligt på det enkelte produkts beskrivelse.

7. Reklamation
Hvis du modtager en vare med fejl, skal du hurtigst muligt reklamere, og senest inden der er gået 2 år. Kunden betaler leveringsomkostningerne ved tilbageforsendelsen. Ved reklamation oplyses fakturanummer eller anden identifikation af købsaftalen.

Returnering eller reklamation kan ske til:

Nærvær v/ Lars Damkjær
Rued Langgaards Vej 13, st.th
2300 København S

Telefon: (+45) 26 18 03 49
Mail: lars@larsdamkjaer.com
CVR: 27547567

8. Levering
Hurtigst muligt og indenfor 3-4 hverdage. Ønsker du en bestemt leveringsdato er du velkommen til at skrive det under “kommentar”. Er den ønskede produkt i restordre, kan du vælge at modtage en besked på mail når titlen igen er på lager.

9. Force majeure (krig, strejke, ildsvåde etc.)
Enhver ordre modtages under forbehold for Force Majeure herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af Nærvær v/ Lars Damkjær leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Nærvær v/ Lars Damkjær leverandørers muligheder for at levere. Nærvær v/ Lars Damkjær har i tilfælde af Force Majeure valget mellem at hæve handlen eller levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal leverance er bortfaldet. Nærvær v/ Lars Damkjær er i tilfælde af Force Majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering.

10. Ansvarsbegrænsning
Nærvær v/ Lars Damkjær hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i forbindelse med aftalen om køb af Nærvær v/ Lars Damkjær produkter.

Et erstatningskrav over for Nærvær v/ Lars Damkjær kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte vare/genstand. I forbruger køb har forbrugeren ret til erstatning, såfremt betingelserne herfor er til stede, jf. købelovens § 80.

11. Produktansvar
Nærvær v/ Lars Damkjær produktansvar følger dansk rets almindelige regler herom, og i det omfang det ikke følger ufravigelige retsregler er Nærvær v/ Lars Damkjær ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af produktfejl.

12. Tvister
Tvister afgøres efter dansk ret med Københavns Byret som værneting, medmindre andet følger af ufravigelige regler for forbrugere.

Betingelser er gældende fra den 1. august 22022