Compassion, Pain & Selfcare
20 timers terapeutisk immersion/uddannelse med Lars Damkjær & Louise Grønbeck
Torsdag d. 6.8. til søndag d. 9.8. 2020

Yoga bliver ofte formidlet som wellness, men for at en yogapraksis reelt skal give grundlag for transformation forudsætter det, at vi som undervisere har modet og fagligheden til at berøre livets kompleksitet.

På dette 3-dages uddannelsesforløb vil du lære om og få inspiration til at tematisere ud fra eksistentielle menneskelige vilkår. Dette kan være i din profession som yogalærer på forløb, workshops eller åbne hold eller i dit arbejde med mennesker i det hele taget.

Lær bl.a. om:
Compassion begrebet i den buddhistiske psykologi.
Compassion som en integreret del af rollen som underviser.
Metta meditation – forskning, didaktik og metode.
Fascia, smerte & MFR.
Hands-on og smertelindring i undervisningssammenhæng.
Somatisk bevægelse.
Skyggesider – som udviklingsværktøj til selfcare.

Det er ikke et krav, at du har fulgt vores Yinmind grunduddannelse, og du behøver ikke at være uddannet yogalærer, blot du har anden relevant baggrund. Det vil dog være en forudsætning, at du har et dybere kendskab til yoga og mindfulness gennem egenerfaring og –praksis.

Dag 1: Compassion
Compassion handler om at kultivere varme, åbenhed og forståelse overfor for både sig selv og andre. Begrebet stammer fra Buddhismen, men er i dag via forskning på Stanford University og i samarbejde med den tidligere munk Thupten Jinpa blevet en etableret og anerkendt psykologisk træningsform samlet i det 8-ugers forløb CTT – Compassion cultivating training.

Compassion handler om at kunne genkende sig selv i andre og have et dybfølt ønske eller en motivation for at lindre denne lidelse. Denne forståelse for andres smerte og samhørighedsfølelse kan være med til at fjerne selvfiksering og selvoptagethed og kobles til ikke-selviske handlinger til gavn for andre og for fællesskabet. Netop handlingsaspektet gør, at compassion ikke kan oversættes til medfølelse, selvom disse begrebet er tæt beslægtede. Mindfulness er en væsentlig komponent af compassion praksis og meditation.

En anden essentiel del af compassion er, at du ikke tager andres smerte/lidelse på dig og dermed formår at passe på dig selv i arbejdet med andre mennesker. Det er bl.a. dette element vi vil dykke ned i ift. rollen som underviser samt undersøge, hvordan vi kan gennem vores undervisning kan udbrede denne læring.

Dag 2: Pain
Igennem yoga og meditation kan vi løsrive os fra den modstand vi ofte møder smerte og ubehag med. Vi arbejder direkte med nervesystemet for at slippe kroniske myofasciale spændinger, kronisk og følelsesmæssig smerte og optimere den retrokausale kommunikation.

Kronisk smerte udløser ændringer i hjernestrukturer, der er knyttet til depression, angst og nedsat kognitiv funktion. Ny forskning viser, at praktisering af yoga & meditation har den modsatte effekt på hjernen og kan lindre kroniske smerter.

Når vi håndterer følelsesmæssig smerte, er en rent mental eller intellektuel tilgang normalt ikke nok. Selvom vores sind kan prøve at tænke vej ud af smerte, kan det hurtigt blive forvirret eller fanget i gentagne tankemønstre, der faktisk forstærker vores følelsesmæssige uro.

Når vi inviterer vores krop og sind til at være en del af helingsprocessen, kan transformation imidlertid udfolde sig.

Ligesom ændringer af tankemønstre kan påvirke kroppen, kan ændringer af kroppens holdning påvirke sindet og lette følelsesmæssig stagnation. Når vi udvider vores bevægelsesområde, ændrer vi de kropslige mønstre, der holder den følelsesmæssige smerte.

Dag 3: Selfcare:
Selfcare handler ikke kun om at implementere gode vaner i sit liv, men også om forvalte sin energi og sine ressourcer. At kunne dette forudsætter mod, selvtillid og selvværd til at stå ved sig selv. På denne dag vil vi gennem en personlig udviklingsproces kaste lys på personlige mønstre og skyggesider, der påvirker os professionelt og som mennesker.

Skyggearbejde, som stammer fra den jungianske psykologi, tager afsæt i en forståelse af, at vi alle indeholder alt, dvs. iboende i os lever potentielt set alle egenskaber. Afhængigt af, hvad vi udsættes for i livet, er der egenskaber, der gemmes væk, og andre, der udleves. Ved at anerkende og opdage de egenskaber, vi skammer os over, fornægter eller har modstand imod i os selv og andre, kan vi udvikle vores rummelighed, accept og dybere forståelse af os selv og andre. I forhold til arbejdet som underviser kan disse indsigter være meget givende i forhold til at forstå, hvilke egenskaber vi også kunne have gavn af at integrere og på den måde blive mere frie og hele.

Undervisere: Louise Grønbeck & Lars Damkjær, Gæstelærer Catrine Lange

Sted: Uddannelsen afholdes som retreat på Mellemrummet på Samsø.
Læs mere om stedet på www.mellem-rummet.dk

Transport:
Du skal selv stå for at købe transport til Samsø, fx:
Tog til Kalundborg tur/retur
Færge Kalundborg/Ballen (Samsø) tur/retur

Undervisning:
Undervisningen vil være en kombination af oplæg, øvelser og praksis.
Det samlede antal undervisningstimer er 20 timer fordelt i tidsrummet:

Torsdag kl. 14:00-21:00.
Fredage kl. 9:00-18:00.
Lørdag kl. 9:00-18:00.
Søndag kl. 9:00-12:00.

Tiderne er vejledende. Detaljeret program sendes inden opstart.

Der er indkvartering fra kl. 11 torsdag d. 6. august. Undervisning starter kl. 14

Udtjekning er kl. 14. søndag d. 9. august.

Priser:
Indkvartering på enkeltværelse: 7.500 kr.
Indkvartering på dobbeltværelse: 6.500 kr.
Indkvartering på 3-mandsværelse: 6.000 kr.
Indkvartering på 4-mandsværelse: 5.000 kr.

Abonnement hos Yoga Vesterbro : Spar 400 kr. på ovenstående priser.

Priserne dækker: Undervisning, overnatning og fuld forplejning,
Priserne dækker ikke transport til retreatet.

Ved tilmelding betales et depositum på 2.500 kr, resten af beløbet betales senest 1. 15. juli. Tilmelding er bindende, og depositum refunderes ikke.

Der plads til max 25 deltagere.

Tilmelding og uddybende spørgsmål: kontakt@yogavesterbro.dk
BOOK HER

Til- & frameldingsbetingelser :
Plads på uddannelsen er først endelig sikret ved indbetaling af depositum på 2.500 kr. Dette beløb er ikke refunderbart.
Ved eventuel afmelding inden to måneder før start tilbagebetales det fulde kursusgebyr fratrukket depositum.
Ved eventuel afmelding efter to måneder før start, tilbagebetales 50 % af det fulde kursusgebyr fratrukket depositum.
Ved eventuel afmelding efter en måned før start eller under selve uddannelsesforløbet refunderes kursusgebyret ikke.

NB! I tilfælde af at det pga Corona-krisen igen ikke er muligt at samles i større grupper, vil retreatet bliver flyttet til et senere tidspunkt. Det vil ligeledes være muligt at få tilbagebetalt det fulde kursusbeløb.